Generelt
Vortex er et 100 % fast stoff og har utallige bruksområder for industri og næringsliv. Ikke minst med utgangspunkt i Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det finnes en rekke ulike overflatebelegg på markedet, men med hensyn på totaløkonomi og kvalitet kommer Vortex ut blant de beste. Når vi er ferdig med jobben kan du ta i bruk området umiddelbart, mens du med andre typer belegg må vente flere døgn før overflatene kan tas i bruk på grunn av lang tørketid, fare for avdampning av gasser osv. Dette kan ofte også føre til økonomisk tap. Dette er noen av bruksområdene for Vortex:

Transport og lasteplan
Vortex har gjennom svært mange år blitt anvendt i bilindustrien, spesielt i USA. Frakt av varer vil av erfaring medføre sterk slitasje på gulv og sidevegger. Legger du på et lag med Vortex (2-3mm) sikrer du bedre friksjon

Dyretransport – gulv og lem behandlet med Vortex

 mot lasten, og du unngår skader på gulv og vegger.

Dermed får du ned vedlikeholdskostnadene og forlenger levetiden på plan og skap. Belegget kan også legges på heiseinnretninger av samme grunner, og du får i tillegg en flate som hindrer at lasten sklir. Dette gir bedre sikkerhet for last og personell.

Rør og rørledninger
Vortex belegg blir i økende grad brukt til å beskytte blant annet stålrør mot korrosjon og rust. Dette kan gi store besparelser i vedlikeholdskostnader. Du vil oppnå en vesentlig forlenget levetid sammenlignet med malingsprodukter og andre lignende belegg. Vortex kan også gi en betydelig bedre beskyttelse hvis det påføres rør som er isolert med polyuretan skum, og det danner en vanntett overflate. Også for vann- og kloakkrør er Vortex svært anvendelig fordi nedgravde rør kan bli skadet av jord og stein. Dette vil du garantert unngå med et Vortex belegg.
Containere og transportutstyr
Vortex kan med stor fordel legges på containere og alle typer transportemballasje. Transportutstyr generelt blir ikke bare utsatt for korrosjon, rustskader og sårdannelser i godset, men også mekanisk påvirkning i form av slag og støt. Legger du på et lag med Vortex slipper du fortløpende reparasjonskostnader, og i tillegg oppnår du lenger levetid på utstyret.

Tanker
Vortex egner seg ypperlig til å beskytte ståltanker mot rust og korrosjon, og alle typer tanker til beskyttelse mot kjemikalier enten det gjelder petroleumsprodukter eller andre typer kjemikalier. I noen tilfeller vil det være nødvendig med tester. Levetiden på tankene vil bli betydelig forlenget, og du kan ta i bruk tankene igjen kort tid etter at Vortex er påført. I mange tilfeller vil det her også være av betydning at Vortex har gode varmeisolerende evner. Vortex kan legges på enten tankene er nye eller etter lang tids bruk.

Marine områder
På grunn av at Vortex er et vanntett materiale og at det ikke korroderer i sjøvannsmiljøer er bruksområdene store også her. Over vannlinjen er Vortex svært effektivt når det gjelder beskyttelse av stål, metaller, glassfiber osv. Det kan brukes på leider, gangveier, stålkonstruksjoner, innvendig og utvendig på båter, fundamenter med mer. Du får en mer sklisikker overflate og belegget er vibrasjonsdempende.

Takdekke/ belegg
Vortex gir en effektiv beskyttelse av tak som for eksempel er dekket av polyuretanskum eller på stålplater. På grunn av stoffets isoleringsevne reduserer det energikostnadene. Stoffets elastisitetsegenskaper gjør det godt egnet til å ta opp underlagets utvidelse eller sammentrekning på grunn av temperatursvingninger.

Gulvbelegg garasje-lager-verkstedsgulv med mer.
Det er mange gode grunner til å legge Vortex som gulvbelegg. For det første beskytter det mot fallende gjenstander og verktøy på underlag som har lett for å få skader og som til slutt vil medføre omfattende reparasjoner. Dette unngår du med Vortex belegget. I tillegg får du en overflate som er vanntett, stopper fuktighet og som er både varme- og lydisolerende. Belegget tåler stor slitasje og bortsett fra vanlig rengjøring er det helt vedlikeholdsfritt. Skulle det av ekstreme årsaker oppstå et hull eller annen skade på belegget er det enkelt å reparere det med Vortex fordi det uansett binder seg til det eksisterende belegget slik at det blir like tett som før. Belegget kan også leveres med UV-sikring i områder som er utsatt for sollys.

Protett AS

Postadresse:
Industrivegen 63
5210 Os

Leveringsadresse / produksjon:
Kolskogheiane 12
5210 Os

Firmapost: geir@protett.no

Tlf: 46 95 08 87

Orgnr. 996 611 922