Polyurea forbindelser og råmaterialer

Et typisk Polyurea produkt består av en rekke innblandede kjemiske forbindelser og består av to hovedkomponenter. Del A kalles generelt for polyuretan og her blandes de mange mulige fargevariantene inn. Del B er selve aktivatoren (katalysatoren). Den er ofte farget, eller pigmentert.

Når disse to væskene blir godt blandet, resulterer det i en umiddelbar kjemisk reaksjon og stoffet blir 100 % fast. Denne reaksjonen skjer svært fort, og den tørker vanligvis innen noen få sekunder, og du kan umiddelbart gå på det. Den endelige herdetiden er gjerne opp mot 12-24 timer, men det kan gå fortere, eller senere, avhengig av hvordan den kjemiske sammensetningen er laget.

Bruken av forskjellige blandinger, reaksjonsfremmere og andre tilsetningsstoffer kan ha en betydelig påvirkning på de fysiske egenskapene til Polyurea belegget.

Tekniske aspekter til Polyurea forbindelser

Polyurea blir gjerne beskrevet som at man tar de beste egenskapene fra mange ulike polymer teknologier. Dette er en god beskrivelse siden Polyurea har en forbedret kjemisk motstandsdyktighet, og tåler bedre høyere temperaturer sammenlignet med for eksempel polyuretan. De har også høyere motstansdyktighet mot mekanisk påvirkning sammenlignet med epoksy, samt mye høyere strekkfasthet.

En Polyurea blir dannet når aminer reagerer (herder) med isocyanater. Denne reaksjonen skjer hurtig, den er auto-katalytisk (som betyr at den ikke trenger en ekstra katalysator for å reagere – selv ved lave temperaturer), og det fører til mange av de spesielle egenskapene som gjør at Polyurea skiller seg fra andre typer polymerer.

Det finnes tre hovedegenskaper:

1. Polyureaens reaktivitet er helt uavhengig av den atmosfæriske temperatur. Polyurea   reagerer hurtig – og den vil reagere med samme hastighet uavhengig av temperaturen. Det kan være opp mot 40 °C og så lavt som -5 °C og reaktiviteten er stort sett den samme. Polyuretan kan også katalyseres til å reagere svært fort, men det som da er blitt designet for 40 °C, vil bruke en evighet for å herde ved -30 °C. Et polyuretan ”design” som er laget for å herde fort og riktig ved -30 °C vil skje for fort til at det kan anvendes ved en temperatur på 40 C. Epoksy kan for eksempel ikke herde ved slike lave temperaturer.

2. Reaktiviteten til Polyurea er uavhengig av den atmosfæriske fuktighet. Det kan være 98 % relativ fuktighet, og Polyurea belegget som sprayes på vil være fritt for bobler. (det man imidlertid skal være oppmerksom på er duggpunktet – det blir en helt annen sak). Polyuretan må altså ha en katalysator for å fullføre reaksjonen. Disse katalysatorene er enten designet for å katalysere den polymere reaksjonen eller ”oppblåsings” reaksjonen (mange typer polyuretan bruker vann til å reagere med isocyanatene slik at frigjort CO2 brukes som oppblåsingsmedium i polyuretan skum). Dessverre vil ingen av katalysatorene bidra til å katalysere BEGGE reaksjonene.

3. Polyurea utvikler sine egenskaper svært fort. Dette gjør at med Polyurea kan du raskt ta i bruk overflaten, for eksempel kan du kjøre på dekket etter 12 timer. Med polyuretan kan det ta opp til 14 dager før den har fullt ut utviklet sine egenskaper. Epoksy materialer vil også kreve mange dager før den herder.

Som nevnt innledningsvis har Polyurea en forbedret kjemisk og oppløsingsmotstand, og tåler bedre høyere temperaturer sammenlignet med polyuretan. Den har også høyere motstansdyktighet mot mekanisk påvirkning sammenlignet med epoksy. Alle disse egenskapene kan forsterkes og selekteres, avhengig av hva behovet er.

Det endelige valget av stoffer, og mengden av råmaterialer vil ha betydning for resultatet – både når det gjelder sprayingsprosessen, og de fysiske egenskapene til sluttproduktet.

Protett AS

Postadresse:
Industrivegen 63
5210 Os

Leveringsadresse / produksjon:
Kolskogheiane 12
5210 Os

Firmapost: geir@protett.no

Tlf: 46 95 08 87

Orgnr. 996 611 922