Prosjekter

Prosjekt: Vortex i kjølerom

  • Total beskyttelse mot rust og korrosjon
  • 50 % reduksjon i energikostnader

Problemet

Kjølerommet til denne restauranteieren ble underkjent av helsemyndighetene, og etter mange purringer ble han informert om at de ville stenge restauranten innen en uke hvis han ikke foretok nødvendige utbedringer. Deler av kjølerommet var bygget opp av galvanisert stål, men etter mange års bruk hadde sink belegget sluttet å oksidere, og hadde dermed ikke lenger anodisk beskyttelse. Dermed begynte stålet å ruste og den etter hvert grove overflaten fanget opp organisk materiale og la grunnlaget for bakterie- og soppvekst.

Løsningen

Etter en desperat jakt på å finne en løsning ble han ved en tilfeldighet kjent med Vortex produktet. Det ble gjort avtale om at kjølerommet skulle heldekkes med Vortex i et forsøk på å forsegle rusten. Arbeidet ble utført i løpet av en helg. Helsemyndighetene konkluderte med, etter inspeksjonen påfølgende mandag, at det var noe av det beste de hadde sett.

En annen, og uventet effekt for restauranteieren, var at han fikk en kraftig reduksjon i energikostnadene. Etter et par måneders tid ble han igjen kontaktet av Vortex personell med forespørsel om de fikk lov å bruke han som referanse. Det ville han mer enn gjerne, og kunne samtidig fortelle at energikostnadene hans var blitt redusert med 50 %. Før han fikk kjølerommet behandlet med Vortex hadde kjøleanlegget gått på 100 % kapasitet for å holde temperaturen på matvarene nede. Etter behandlingen måtte han skru ned anlegget med 50 % fordi matvarene begynte å fryse. Kostnadene med å få sprayet gulv, vegger og tak var allerede spart inn ved reduksjonen av energikostnader.

Prosjekt: Vortex Thermal Conductivity Testing (Insulation Properties), University of Glamorgan

Den uventede effekten for restauranteieren ovenfor har med termisk konduktivitet å gjøre. Isolasjonsegenskapene til ulike materialer angis ved materialets termiske konduktivitet (varmeledningstall), λ (W/mK). Lav termisk konduktivitet betyr at materialet isolerer godt.

Isolasjonsegenskapene til Vortex har blitt testet ved School of Technology; University of Glamorgan i England. I denne omfattende rapporten er Vortex målt til å ha en termisk konduktivitet på λ = 0.098. Til sammenligning har for eksempel vanlig betong en termisk konduktivitet på λ = 0.98.

Så Vortex har altså blitt målt til å være 10 ganger mer effektivt enn betong i å hindre varmetap.